Thùng carton đựng đồ điện tử

Đồ điện tử là mặt hàng đòi hỏi phải cẩn thận trong suốt quá trình vân chuyển. Vì thế nên thung carton dung do dien tu được thiết kế rất đặc biệt.

Kinh doanh : 0901 910 777